Antibiyotik Kullanırken Dikkat! | Türk Bilgin

Antibiyotik Kullanırken Dikkat!

mikroorganizmalar arasındaki savaş, insanlık tarihinin var olduğu günden beri devam etmektedir. Öyle ki, her zaman iki taraftan savaşı kaybeden olsa da mücadele devam etmektedir. İnsanoğlu sahip olduğu savunma mekanizmasına karşın hastalıklara yakalanabilmektedir. Kış aylarında yaşadığımız soğuk algınlığı önemli sağlık problemlerinden birisidir. Hastalığın tedavisi için seçilen yöntem ise hastalıktan kurtulmada anahtar rol oynamaktadır.

Soğuk algınlığının tedavisinde kullanılan bilinçsiz an­tibiyotik kullanımı tedaviyi zorlaştırmaktadır. Çünkü piyasada bulunan antibiyotikler virüslerin yol açtığı hastalıklarda fayda göstermemektedir. Üstelik gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımı mikroorganizmaların direnç kazanmasına neden olmaktadır. Direnç kazanan bakteri, ilaçla bir sonraki karşılaşmasında ölmeyip savunma mekanizması geliştirip yaşamını devam et­tirmektedir. Bu yüzden ilk bulunan antibiyotikler etkile­rini yitirmiştir. Bilim insanları sürekli yeni ilaç geliştirme çalışmalarına devam etmektedir, ilaç geliştirme süreci ise çok zaman alıcı, maliyetli ve zor bir süreçtir. Üstelik bilinçsiz antibiyotik kullanımı ciddi yan etkilere sebep olabilmektedir.

Hastalıkların tedavisinde bağışıklık sistemini güçlen­direcek sıvı ve vitamin takviyesi çok önemlidir. Ayrıca hastalığın belirtilerine göre çözüm yolu aramak gere­kir. Örneğin hekim ya da eczacının kontrolünde burun akıntısı için burun spreyi kullanmak ya da öksürük için öksürük kesici şurup kullanmak gibi… Bu durumlarda hemen antibiyotik akla gelmemelidir.

Antibiyotik kullanımında ise diğer bir sorun doğrudan güçlü etkiye sahip kombine ilaç içeren antibi­yotiklere başvurmaktır. Oysaki öncelikle basit ilaçlar düşünülmeli, yeterli olmadığında kombine ilaç tedavisine geçilmelidir.

Araştırma sonuçlarına göre ülkemiz antibiyotik kul­lanımı en yüksek ülkelerden biridir. Sağlık bakanlığı bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçebilmek için eczanelerden reçetesiz antibiyotik satışını yasaklamıştır. Ancak yine de halkın bilinçlenip gereksiz ilaç kullanımını azaltması gerekmektedir.

Doğru Bildiğimiz yanlışlar:

♦ Virüs kaynaklı grip, nezle ve soğuk algınlığının teda­visinde antibiyotik kullanımı faydasızdır.

♦ Antibiyotikler ağrı kesici ve ateş düşürücü özellikleri yoktur.

♦ (Hekim ya da eczacınız tarafından antibiyotik kullanımı tavsiye edildiğinde antibiyotiğe başlanmışsa iyileşme gerçekleşse bile bir hafta boyunca ilaç kullanılmalıdır. Aksi takdirde bakteriler direnç kazanmakta ve bir sonraki hastalıkta ilaç etkisi azalmaktadır.

♦ Bir kişiye iyi gelen antibiyotik bir başka kişide etki göstermeyebilir.

Yorum

Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel