Cari Hesap Nedir ? Nasıl Takip Edilir | Türk Bilgin

Cari Hesap Nedir ? Nasıl Takip Edilir

Cari Hesap Nedir ?

Cari hesap; rastgele bir bankayla bu bankanın müşterileri arasında ya da rastgele bir malın satıcısıyla onu alacak alıcı şahıs ya da kurumların arasında gerçekleştirilecek işlemlerin bir tüm olarak hesaplanması işlemidir. Cari hesapta alıcıyı ve satıcıyı, ya borçlu ya da alacaklı pozisyonuna sokan bir takım işlemler, alacak kalemleri ve borçlu kalemleri şeklinde toplanmaktadır.

Bütün bunların sonucunda da  hem alacak hem de borç bakiyesinin miktarına göre alacaklılar ve satıcılar kendi borç durumlarını ve alıcı haldeki miktarlarını belirleme edebilmektedirler. Herhangi bir işletme yapısında, alacaklı cari hesapları ve borçlu cari hesapları kullanılabilmektedir. Borçlu cari hesaplarda, bir işletmenin bir mal sattığı ya da bir hizmet sunmuş bulunduğu müşterilerin ferdi şekildeki borç durumlarını göstermektedir. Bunun devamında da cari hesaplar; bir işletmenin genel olarak bir mal satması ya da bir hizmet sunması bundan dolayı 3. şahıslere karşı meydana gelen borç bakiyelerini göstermektedir. Bankalara ait olan cari hesaplar kendi aralarında üç değişik gruba ayrılmıştır. Bunlar; muhabirlere ait olan takım, mudilere ait olan takım ve müşterilere ait olan takımtur. Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu’nun içerdiği hükümler tarafında cari hesap içeriğinde; karşılıklı taraflar olarak borçlar ve alacaklar, hesap kesim tarihi ne vakitsa o vakit tasfiye edilmektedir. Bunun manası alacak kalemlerinin ya da borç kalemlerinin birbirinden bağımsız olarak talep edilemeyeceğidir. Hesap kesiminin neticesinde hesapların sahiplerine “mutabakat” ismi verdiği bir mektup gönderilerek münferit olan alacak kalemleri ve borç kalemleri ile bakiyenin tasdikli durumu istenmektedir.

Cari Hesap Takibi Amacıyla Hangi Vasıtalar Kullanılmaktadır?

İşletmelerin geneli, kendi cari hesaplamalarını cari hesap defterlerinde ya da Excel tablolarında barındırmaktadır. Fakat cari hesapların cari hesap defterinden takibinin yapılması gerektiğince zAhmetli ve teferruatlı bir iş olmaktadır. Çünkü bu hesabı defterde tuttuğunuzda, defteri 3 değişik alana ayırıp bir bölgede satıcılara karşı var olan borçları, bir bölgede müşterilerden istikbal alacakları, bir bölgede de vergi borcu vb. başka alanlardaki borç ve alacakları not etmeniz gerekmektedir. Bu zorlu tekniğin dışında bir de Excel tablosu tutmaya karar verirseniz, işlemlerinizi programda çoklu bölmelere ayırarak yapmanız gerekmektedir. Bu bölmelerdeki bulgular; cari hesabın tipi, takip numarası, isim, unvan, alacak bakiyesi bilgi kapasitesi ve borç bakiyesi bilgi kapasitesi gibi verileri barındırmalıdır. Bu girdileri yaptıktan sonra müşteriye özel olarak bulgular sıksık olarak güncel tutulmalıdır. Fakat bu teknikte de başka defter tekniğinde bulunduğu gibi hesaplamaları sıksık istenilen ayrıntıda ve titizlikle yapabilmek pek olası olmamaktadır. Zaman ortamında tablonun kalabalıklaşması ve bulguların çoğalması kontrolün elden kaçmasına sebep olabilmektedir. Bunun amacıyla yapılacak en mantıklı teknik işletmeye bu işlerden mesul bir eksper çalışan almaktır.

Yorum

Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel