Hücrenin ilk bulunduğu yıllara ve sonrasın gelişim sürecine bakıldığında bilim insanlarının hücre ile ilgili pek çok çalışma, deney ve araştırma yapmış, neticesinde de hücre günden güne yıldan yıla