Kayseri'nin Neyi Meşhur, Kayseri'nin Gezilecek Yerleri | Türk Bilgin

Kayseri’nin Neyi Meşhur, Kayseri’nin Gezilecek Yerleri

Kayseri’nin Neyi Meşhur?

Eski bir Türk yiyecek geleneği olan pastırma Anadolu’ya Orta Asya’dan gelmiştir. Hunlar, uzun yolculukları sırasında atlarını sırtında ve baldırları arasında ezdikleri, güneşte yarı pişmiş etleri yerlerdi. Pastırmacılık, bugünlerde de Kayseri ekonomisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Etin en iyi bölümlerinden pastırma, diğer kısımlarından da sucuk imal edilmektedir.

Halı

Kayseri bölgesinde uzun yıllardır halı dokumacılığı yapılmaktadır. Özellikle ipek ve ipek pamuk karışımı el dokuması halılar öne çıkmaktadır.

Mantı

Türkiye’nin en lezzetli mantıları Kayseri’de yapılır.

Kayseri’ye Nasıl Gidilir?

Orta Anadolu Bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan Kayseri’ye birçok havayolunun tarifeli uçuşu vardır. Ayrıca otobüs seferleri de düzenlidir.

Kayseri’de Gezilecek Yerler

♦ Sahibiye Medresesi ve Çeşmesi

♦ Kurşunlu Camii

♦ GevherNesibe Sultan Türbesi

♦ Bedesten ve Kapalı Çarşı

♦ Ulu Camii

♦ Huand Hatun Külliyesi

♦ Döner Kümbet

♦ Arkeoloji Müzesi

♦ Kültepe

♦ Agırnas

♦ Erciyes Dağı -Aladaglar Milli Parkı

♦ Sultansazlıgı

Kayseri’nin Gezilecek Yerleri

13,yy.da ticaret yollarının kesişmesiyle zenginleşen ve aynı zamanda 15 kadar medresesiyle bir bilim ve sanat merkezine dönüşen Kayseri, son senelerde Orta Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir.

Şehir merkezi Atatürk Heykeli’nin süslediği Cumhuriyet Meydanı çevresinde gelişmiştir. Meydandaki Saat Kulesi 1919 yılında inşa edilmiştir.

Cumhuriyet Meydanı’nın çok yakınındaki Sahibiye Med­resesi ve Çeşmesi, 1268 yılında Vezir Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından yaptırılmış. Medre­senin ön yüzünde ve silindirik gövdeli köşe kulelerinde mü­kemmel bir taş işçiliği vardır. Medreseden Mimar Sinan Parkı’na doğru yürünürse Mi­mar Sinan’ın Kayseri’deki eser­lerinden 1585 yılına tarihlenen Kurşunlu Camii görülebilir. Bu caminin de mermer işçiliği, minberi ve mihrabı çok özel bir çalışmadır.

Caminin hemen karşısın­daki Mimar Sinan Parkı’nın içinde Gevher Nesibe Sultan Türbesi ve Tıp Tarihi Müzesi vardır. Şifahane, 1205 yılında 2. Kılıç Aslan’ın kızı Nesibe Sultan adına kardeşi 1. Gıyaseddin Keyhusrev tarafından yap­tırılmıştır. 1210-14 yılları ara­sında Nesibe Sultanın diğer kardeşi İzzeddin Keykâvus ise tıp merkezini inşa ettirmiş. 1890 yılına kadar kullanılmış olan merkezde ruh hastalıklarının müzikle tedavi edildiği bölüm­ler ve eczane vardı. Anadolu’daki ilk tıp merkezi olarak kabul edi­lir.

Şehir merkezinde bulunan Vezir Han 1727 yılında Damat İbrahim Paşa tarafından yaptı­rılmış. İki katlı Vezir Han’dan Bedestene ve Kapalı Çarşı’ya geçilebiliyor. Turistik hediye­liklerin bulunduğu Bedesten 15. yy.a tarihlenir. Kazancılar Çar­şısı olarak da bilinen Kapalı Çarşı 1853 yılında inşa edilmiş­tir. 100.000 m2 alana yayılan çarşıda beş yüzden fazla dükkân vardır.

Kapalı Çarşı’nın yakınında­ki Ulu Camii, 1205 yılında Danişmentliler döneminde Mu- zafferuddin Mahmud tarafından inşa ettirilmiş. Caminin tuğla mozaikli minaresi ve ahşap min­beri çok dikkat çekicidir.

Kayseri Kalesi’nin surları siyah volkanik taştandır. 3. yy.ın ortalarında inşa edilmiş olan surlar 4. yy.da onarılmış. Kale, iç ve dış kale olarak iki bölümde gezilebilir. Kalenin doğu tara­fında ve surların hemen dışında Huand Hatun Külliyesi bulu­nur. Doğru ismi Huand olan külliye halk arasında yaygın olarak Hunat adıyla bilinir. Anadolu Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan yapı Sultan 1. Alâeddin Keykubat’ın eşi Mahperi Sultan adına 1238 yılında inşa edilmiş. Külliyenin camisi ibadete açık­tır.

Kümbetler Kenti olarak bilinen Kayseri’nin bir diğer önemli tarihi noktası Döner Kümbettir. Kümbet, 1276 yı­lında Şah Cihan Hatun adına yapılmıştı. Kümbetlerin ikinci katlarında genellikle lahitlerin konulduğu mezar odaları bulu­nurdu. Selçukluların steplerden miras aldıkları gelenekleri taşla­rı kazıdıkları söylenir. Şama- nizmde ölüm inanışı farklıdır. Taşlardaki kuş motifleri göğe yükselişin simgesidir. Taçkapı- nm olduğu tarafta iki aslan fi­gürü arasında çift başlı kartal arması dikkat çeker. Kapının iki yanındaki hurma ağaçları mo­tifi de çok ilginçtir.

Atatürk Evi, Güpgüpoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi kentin unutulmaması gereken tarihi yerleridir. Arkeoloji Müze- si’nde Kültepe buluntularının sergilendiği zengin salonlar var­dır. Fuar Kültür Merkezi’ndeki Kayseri Kent ve Mimar Sinan Müzesi de unutulmamalıdır. Hacılar-Erciyes yolu üzerindeki Surp Kirkor Lusoroviç Kilise- si’nde cemaat azlığından düzen­li ayin yapılamıyor. Kilise, Er­meni kilisesinin kurucusu ve ilk piskoposu Aziz Gregorios adına kurulmuştur.

Kültepe

Kültepe höyüğü, Kayseri ‘ye 21 km. uzaklıktadır. Höyü­ğün çapı 500 m.yi buluyordu. MÖ 2000’lerde Asurlu tacirler Anadolu’ya yayılarak ticari ko­loniler kurmuştu. Bu merkezle­re “Karum” deniliyordu. Asur başkentinden Kültepe’ye yolcu­luk yaklaşık altı hafta sürüyordu. Kültepe’de çok sayıda tablet mektup, senet ve mühür gün ışığına çıkarılmıştır. Anado­lu’nun yazılı hukuk sisteminin Kültepe’de başlamış olduğu ka­bul edilir.

Ağırnas

Mimar Sinan 1490 yılında Kayseri’ye 25 km. uzaklıktaki Ağırnas köyünde doğmuş ve 1512 yılında devşirme olarak saraya alınmıştır.

Erciyes Dağı

3916 m. yüksekliğindeki Erciyes, Türkiye’nin en yüksek 3. zirvesidir. Erciyes Dağı’nda kış sporlarının yanı sıra trekking parkurları da vardır.

Aladağlar Milli Parkı

Kayseri’ye 30 km. uzaklık­taki Aladağlar Milli Parkı’nda dağcılık, trekking, kano ve ya­maç paraşütü sporları yapılabil­mektedir. Parkın içindeki Ka- puzbaşı Şelalelerinde 40 m.ye ulaşan yüksekikte kaynağından çıkan sular doğrudan aşağıya dökülür.

Sultansazlığı

Kayseri’ye 90 km. uzaklık­tadır. İki ana göç yolu üzerin­deki Sultansazlığı’nda 301 kuş tür ve 384 bitki türü sayılmıştır. 17.000 hektarlık kapalı havzada, tatlı ve tuzlu olmak üzere 2 fark­lı ekosistem vardır. Başta turna, flamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşları olmak üzere çok sayıda kuş türü burada kuluçkaya ya­tar.

Yorum

Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel