Kibyra Antik Kenti Nerede, Kibyra Antik Kenti Hakkında Bilgi | Türk Bilgin

Kibyra Antik Kenti Nerede, Kibyra Antik Kenti Hakkında Bilgi

Kibyira, batıda Karya, ku­zeyde Frigya, güneyde Likya ve Pisidya’nın çevrelediği bölgede, doğuyu batıya bağlayan antik yolların kesiştiği noktada bulu­nuyordu.

Nasıl Gidilir?

Denizli’den Antalya’ya Korkuteli yolundan giderseniz Burdur’un Gölhisar llçesi’nden geçersiniz. Anayoldan

ayrılan Kybira okunu izlerseniz 7 km. sonra Anadolu’nun en muhteşertı ören yerlerinden bir tanesine gelirsiniz.

Kibyra Antik Kenti


Kybiralıların Lidya kökenli savaşçı bir kavim oldukları dü­şünülmektedir. Kybira ismin ne anlama geldiği ise bilinmemek­tedir. Geniş bir coğrafyaya hük­meden şehirde Lidce, Solimce, Pisidce ve Hellence konuşul­maktaydı. Kybira, MÖ 197-58 arasındaki 2. Eumenes döne­minde Bergama Krallığı’na bağ­lıydı. Bu dönemin ardından bölgede Boubon, Balboura, Oinoanda ve Kybira tarafından Kabalis Tetropolisi yani Kabalis Dört Kent Birliği kurulur. Bu birlikte sadece Kybira iki oy hakkına sahipti. Bu birlik MÖ 82 yılında Romalılar tarafından dağıtılır. Bu tarihten sonra Romanın Asya Eyaleti’ne bağ­lanan kent yargı merkezine dö­nüşür. MÖ 23 yılında deprem­den büyük zarar gören kente İmparator Tiberius beş yıllığına vergi muafiyeti tanır ve para yardımında bulunur.

Likya, MS 1. ve 3. yy.lar arasında çok parlak bir dönem geçirir. Uç tepe üzerine konum­lanmış olan kentte kamu, sivil ve dini yapılar simetrik olarak ve hiçbir yapı diğerinin göl ve ova manzarasını bozmayacak biçimde yerleştirilmiştir. Kybira, demir işçiliği, dericilik, çömlek­çilik ve at yetiştiriciliğinde ün kazanmıştı.  Odeonun cephe uzunluğu 52,5 m.dir. Sahne yapısı 12,80 x 4,35 m. boyutlarındadır. Odeon, Anadolu’da Antik Çağ mimari­sinin üzeri çatıyla kaplı en gör­kemli örneğidir. Orkestranın tam ortasında yapım tekniğiyle, benzersiz, kırmızı, beyaz ve yeşil mermerlerden yapılmış bir Me­dusa başı neredeyse sağlam ola­rak bulunmuştur. Orkestra ze­minindeki Medusa başı, Anadolu arkeolojisindeki tek örnektir. Odeonun önünde 540 m2lik bir alanı kaplayan ve neredeyse sağlam durumda bir mozaik döşemesi gün ışığına çıkarılmıştır. Bu mozaik, siyah ve beyaz küçük kare taşlardan oluşmuş, geometrik desenler içeren panoların yan yana yer­leştirilmeleriyle yapılmıştır.

Tiyatro

Tiyatro, ana tepenin doğu yamacında tüm ovaya hâkim bir konumdadır. Tiyatronun yarı dairesel planlı üç katlı oturma sırası ve beş kapılı sahne binası vardır. Seyirci kapasitesi 9000 kişidir. Oturma yerlerini ayıran yürüme yolunda kentin ileri gelen ailelerinin isimleri ve bu kişilerin kent için yaptıkları hayır işleri Eski Yunan dilinde yazılmıştır.

Agora
Tiyatro ile stadyumu bir-birine bağlayan ana cadde Agora’yı ikiye böler. Yolun gü-neyi Aşağı Agora olarak tanım-lanır. Buradaki dükkânlar ticari işlevliydi. Yukarı Agora ise sosyal ağırlıklıydı. Agora’da yu-varlak planlı bir çeşme yapısı, kuzeybatı köşesinde hamam ve önündeki düzlükte de gymnasion vardı.

Ana caddenin her iki yanın-da anıt ve lahit mezarlar sıralanıyordu. Burdur Müzesi’nde sergilenen gladyatör kabartmaları burada bulunmuştur. Ana caddeden batıya devam edilince anıtsal girişe gelinir. MS 2. yy.a tarihlenen anıtsal giriş, üç kemerli bir kapı ve kapıların yanındaki kulelerden oluşuyordu.

Stadyum
Kybira stadyumu, Anadolu’nun en iyi durumda ve en görkemli stadyumlarından biridir. Yaklaşık 13.000 seyirci kapasitesi olan stadyumun pist uzunluğu 200 m.ye ulaşıyordu. Stadyuma, 7 m. yüksekliğinde ve 30 m. uzunluğunda bir kapıdan

Meclis Binası ve Müzik Evi olarak kullanılan yapının üzeri kapalı olduğundan kış aylarında tiyatro olarak da kullanılıyordu. Ayrıca Kybira bir yargı merkezi olduğundan yapının mahkeme binası olarak da değerlendiril­diği düşünülüyor. MS 2. yy.a tarihlenen Odeon’un çatısı bir yangın neticesinde yıkılmıştır. Kazılarda gün ışığına çıkarılmış parçalardan iç cephenin ve sah­nenin renkli mermerlerle kaplı, sahnenin de renkli sütunlarla süslü olduğu anlaşılmıştır.

Nasıl Gidilir?

Denizli’den Antalya’ya Korkuteli yolundan giderseniz Burdur’un Gölhisar llçesi’nden geçersiniz. Anayoldan

ayrılan Kybira okunu izlerseniz 7 km. sonra Anadolu’nun en muhteşertı ören yerlerinden bir tanesine gelirsiniz.

Mutlaka

Hızlı atların ve kahraman savaşçıların yurdu olarak tanımlanan Kybira, Anadolu’nun görülmesi gereken yerlerinden biridir.

Yorum

Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel DMCA.com Protection Status