Trabzon'da Gezilecek Tarihi ve Turistik Yerler | Türk Bilgin

Trabzon’da Gezilecek Tarihi ve Turistik Yerler

Doğu Karadeniz Bölgesinin en gelişmiş şehri olan Trabzon bir çok devlete başkentlik yapmış. Osmanlı zamanında şehzadeler şehri olarak gelişimini sürdürmüş, günümüzde ise Türkiye’nin önemli bir şehri olan Trabzon Gezilecek yerler olarak oldukça güzel yerlere sahiptir.

Trabzon’da Gezilecek Yerler


  • Gülbahar Hatun Camii
  • Cuma Camii
  • Fatih Camii
  • SantaMaria Kilisesi
  • Atatürk Köşkü
  • Boztepe
  • Ayasofya Müzesi
  • Sumela Manastırı
  • Karaca Mağarası
  • Uzungöl

Trabzon’a Nasıl Gidilir?


Trabzon’a çok sayıda düzenli uçak seferi bulunmaktadır. Ayrıca Samsun, Ordu, Giresun veya Rize üzerinden otobüsle de gidilebilir.

Şehrin ilk olarak MÖ 2000 civarında Kafkaslardan gelen Orta Asyalılar tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Ksenophon’un Anabasis adlı eserinde Trapezus olarak geçen şehri Evliya Çelebi havasının ve suyunun güzelliğinden dolayı Tuğra Bozan olarak adlandırmış. Tarihsel süreçte Miletliler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Komnenoslar tarafından yönetilen şehir 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilir. Yavuz Sultan Selim’in yirmi iki yıl valilik yaptığı şehirde, Kanuni Sultan Süleyman gençliğinin on beş senesini geçirmiştir.

Trabzon’da Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Türkiye-Macaristan Dostluk Parkı’nda Kanuni Sultan Süleyman’ın, Ortahisar Mahallesi’nde ise Yavuz Sultan Selim’in heykelleri vardır. Yine Ortahisar Mahallesi’ndeki eski evler Türk kent kültürü için gösterilebilecek çok güzel örneklerdir.

Şehir surlarının en eski bölümü MÖ 4. yy.a tarihlenir. Tabakhane ve Zağnos vadileri arasında kalan bu bölüm yeniden dönüşüm programı çerçevesinde elden geçiriliyor. Şehir merkezi birbirini takip eden ilçelerle bir bütün haline gelmiştir. Maraş veya Bankalar Caddesi, kuyumcular ve gümüşçülerin bulunduğu Kunduracılar Caddesi ve Uzun Sokak merkezin en önemli ve en hareketli üç caddesidir.

Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hatun için 1514 yılında Zağnos Paşa Köprüsü yakınlarında inşa edilmiş olan külliyeden günümüze sadece cami ve türbe ulaşabilmiştir. Cami, erken devir Osmanlı mimarisinin güzel bir örneğidir.

İskender Paşa, Çarşı, Erdoğdu camileri, şehrin kurtarıcı ve koruyucu azizi Eugenios’a ithaf edilmiş eski kiliseden camiye dönüştürülmüş olan Yeni Cuma ve Ortahisar camileri şehir merkezindeki diğer önemli camilerdir.

Sultan Abdülmecit’in emirleriyle 1869-1874 arasında Trabzon’a gelen yabancıların ibadetlerini yapabilmeleri için Kemerkaya Mahallesinde inşa edilmiş olan Santa Maria Kilisesi halen faaliyetini sürdürmektedir. 9. yy.a tarihlenen Santa Ana veya Küçük Ayvasıl Kilisesi şehrin en eski kiliselerinden biridir. Boztepe’ye çıkan yolun yamacında bulunan Kızlar Manastırı da 14. yy.da inşa edilmiştir.

Trabzon Çarşısı çevresindeki ticari yapılar Bedesten, Taşhan, Vakıf Han, Alaca Han, çok sayıda hamam ve çeşme Osmanlı dönemi eserleri için gösterilebilecek güzel örneklerdir.

Atatürk Köşkü


Soğuksu sırtlarında bulunan köşk, 19. yy.da Konstantin Kabayanidis’in yazlığı olarak inşa edilmiş. 1924 yılında Trabzon’u ziyaret eden Atatürk Avrupa mimarisi esintilerini taşıyan bu dört katlı köşkü çok beğenmiş ve 1930 yılındaki gezisinde de burada konaklamış. Daha sonra yerel yönetim tarafından satın alınan köşk Atatürk’e armağan edilmiş. Atatürk, 1937 yılında yine köşkte konakladığı bir gece hazırladığı vasiyetiyle tüm mal varlığını milletine bağışlamış. Ancak ilginçtir ki Trabzon Atatürk Köşkü, Atatürk’ün mal varlığı listesinde bulunmuyormuş. 1943 yılında yeniden Trabzon Belediyesi tarafından satın alınan köşk, Atatürk Müzesi olarak düzenlenmiştir.

Ayasofya Müzesi


Trabzon Ayasofya Kilisesi, 1. Manuel Komnenos tarafından 1238-1263 yılları arasında inşa edilmiştir. Batı tarafındaki çan kulesi ise 1427 yılında kiliseye eklenmiştir. Çan kulesinin ikinci katındaki şapelde ilginç konulu freskler vardır. Geç Bizans dönemi kiliselerinin güzel bir örneği olan kilise kare haç planlıdır ve yüksek bir merkezi kubbeye sahiptir. Kilise, narteks denilen bir giriş koridoruna sahiptir. Uç nefli olan ana binanın orta nefi beş köşelidir. Yanlardaki nefler ise yuvarlak apsislerle biter. Yapının kuzey, batı ve güney yönlerinden üç adet revaklı girişi vardır. Kilisenin nefis bir taş işçiliği örneği olan duvarlarında Hıristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi İslam Sanatı’nın da etkileri görülür.

Güney cephesindeki kilit taşının altında Trabzon’da 257 yıl hüküm sürmüş olan Komnenosların simgesi olan doğuya bakan tek başlı kartal motifi vardır. Bu motifin altında barışı simgeleyen kuyrukları birbirlerine geçmiş iki güvercin, haç pencerenin iki yanında Mitra kültürüne kadar uzanan ay ve yıldızlar ile bir güneş saati görülür. Her iki yanda apokaliptik hayvan figürleri ve bir yazı dizisi vardır. Hemen bir alt sırada da Adem’in topraktan yaradılışı, yerleştirildiği bahçedeki bitkileri, bahçenin ortasındaki ırmak, Havva’nın yaradılışı, Havva’nın yılan tarafından kandırılışı, bu andan itibaren çıplak olduklarını fark eden Adem ile Havva’nın incir yapraklarıyla örtünmeleri, yasak elmayı yedikten sonra cennetten kovulmaları anlatılmaktadır. Adem, Havva ve çocukları Kain ve Habil Tanrı’nın emri ile toprağı işlemeye başlar. Sonrasında cömert Habil kıskanç kardeşi Kain tarafından öldürülecektir. Son sahnede bu cinayet, anlatılmaktadır.

Kilisenin kubbesi on iki köşelidir. Kubbeyi, dört mermer sütun, kemer ve pandantifler taşımaktadır. Kubbedeki ana tasvir İsa’nın tanrısal yönünü gösteren Pantokrator yani Kurtarıcı İsa freskidir. Pandantiflerde ise İsa’nın doğumu, vaftizi, çarmıha gerilişi, ölüler ülkesine inişi gibi İncil’den sahneler betimlenmiştir. Pandantiflerle kubbe arasında ise on iki havari ve uçuşan melekler resmedilmiştir. Ana kubbenin altındaki kısımda da çok renkli mermerden bir yer mozaiği vardır.

Apsisde Meryem ve kucağında çocuk Isa, apsis tonozunun ortasında bademe benzeyen bir şeklin içinde İsa’nın Göğe Yükselişi, Hıristiyanlığı yayma görevini verilen havarilerin kutsanmaları, balık tutma mucizesi, Thomas’ın Şüphesi, Meryem’in Doğuşu ve Mabede Takdimi sahneleri vardır. Batı narteksinde Meryem’e Müjde, elinde İncil tutan Isa, koruyucu Meryem, kutsal hayvanlarıyla dört İncil yazarı (Aziz Yuhanna / bilgiyi simgeleyen kartal, Aziz Markos / gücü ve cesareti simgeleyen aslan, Aziz Luka / bereket ve gücü simgeleyen boğa, Aziz Matta / tehlikelere karşı korunmayı simgeleyen melek), Vaftiz, mucizeler ve bilginler arasında İsa freskleri vardır. Şifalı havuz, kutsal mendil, Aziz Petrus’un kaynanasının iyileştirilmesi, Deisis yani Meryem ile Vaftizci Yahya’nın insanlık için af dileyişleri, binlerce kişinin doyurulması mucizesi ve altı aziz sahnesi bu kısmın diğer freskleridir.

Batı narteksinin dışında da Mahşer ve Son Yargılama freskleri vardır. Kuzey narteksinde Yakup’un Rüyası, Aziz Georgios’a işkence, İsa’nın Soyağacı, yeni Hıristiyanların vaftizleri, azizler gibi kiliselerde çok sık görülmeyen freskler vardır. Kuzey giriş kapısı üzerindeki kemerde dört aziz, hemen üstlerinde de elinde haç tutan Aziz Baküs ve kolları iki yana açık Aziz Sergios, İsa’nın Ölüler Ülkesine İnişi, Çarmıha Gerilişi, freskleri görülür. Kuzey duvarında İsa’nın havarilerinin ayaklarını yıkaması, Son Akşam Yemeği, Vali Pilatus’un ellerini yıkaması ve Aziz Petrus’un İnkârı freskleri vardır. Doğu yönündeki apsisin dış cephesinde görülen ve 1450- 1850 yılları arasına tarihlenen kayık ve yelkenli kazımalarının kimler tarafından ve ne amaçla yapılmış oldukları kesin olarak bilinmemektedir. Denizci bir millet olan bölge insanlarının güvenli ve bereketli yolculuklar için tanrıdan kendilerini koruma isteklerini bu biçimde ifade ettikleri düşünülmektedir.

Ayasofya, 1572 yılında camiye çevrilmiş. 1868 yılında onarılan cami, 1. Dünya Savaşı sırasında depo ve hastane, sonrasında yeniden cami olarak kullanılmış. 1964 yılında müze olarak ziyarete açılmıştır.

Trabzon Tanıtım Videosu


Yorum

Yorum

1 Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel